1 - Radikal Gazetesi ----- (Devamı için tıklayınız...)
2 - Milliyet Gazetesi ----- (Devamı için tıklayınız...)
3 - Hürriyet Gazetesi ----- (Devamı için tıklayınız...)
4 - NTVMSNBC ----- (Devamı için tıklayınız...)
1 - KİTAPLAR ----- (Devamı için tıklayınız...)

1. Konter, E. Eylemde Bulunan Bir Varlık Olarak ‘İNSAN NEDEN OYNAR’. Kanyılmaz Matbaası, İzmir, 2008.

2. Konter. E. Spor Psikolojisi El Kitabı. Nobel Yayınevi, Ankara, 2006.

3. Konter, E. Sporda Karşılaşma Psikolojisi. Nobel Yayınevi, Ankara, 2006.

4. Konter, E. Antrenörlük ve Takım Psikolojisi. Palme Yayınevi, Ankara, 2004.

5. Konter, E. Spor Psikolojisi Uygulamalarında Yanılgılar ve Gerçekler, Dokuz Eylül Yayıncılık, İzmir, 2003.

6. Konter, E. Uygulamalı Spor Psikolojisinde Zihinsel Antrenman-İmgeleme ve Doruk Performans, Nobel Yayınevi, Ankara, 1999.

7. Konter. E. Sporda Psikolojik Hazırlığın Teori ve Pratiği, Bağırgan Yayımevi, Ankara,    1998.

8. Konter. E. Futbolda Süratin Teori ve Pratiği-Testler ve Antrenman Planlaması    Örnekleriyle, Bağırgan Yayınevi, Ankara, 1997.

9. Konter, E. Bir Lider Olarak Antrenör, Alfa Yayımevi, Istanbul. 1997.

10. Konter. E..Spor Psikolojisi ve Futbol, Saray Medikal Yayıncılık, İzmir, 1996.

11. Konter, E. Sporda Stres ve Performans, Kuramlar ve Kontrol Etmek Teknikleri, Saray Medikal Yayıncılık, İzmir, 1996.

12. Konter, E. Sporda Motivasyon, Saray Medikal Yayıncılık, İzmir, 1995.

2 - BİLİMSEL MAKALELER ----- (Devamı için tıklayınız...)

A) Uluslararası Yayınlar

1. Konter, E. (2013). Development of Sport Leadership Power Perception Scale-Turkey for Children, Adolescent and Adulths (Spor Liderlik Gücü Algısı Ölçeği-Türkiye’nin Çocuk, Ergen ve Yetişkinler için Geliştirilmesi). Yayınlanma Sürecinde.

2. Konter E. (2013). Courage of Soccer Players As Regard With Their Gender, Age, Experience and Body Mass Index (Futbolcuların Cinsiyet, Yaş, Deneyim ve Vücut Kitle İndekslerine Göre Cesaretleri.) Yayınlanma Sürecinde.

3. Konter, E. Toros, T. (2013). Courage of Soccer Players according to their indirect performance (Futbolcuların Indirek Performanslarına Göre Cesaretleri). 5(3), 1955-1964.

4. Konter, E. (2013). Towards Multidimensional Interactional Model of Sport Courage (Çok Boyutlu Etkileşimsel Spor Cesaret Modeline Doğru). Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies. 5(2), 957-968.

5. Konter, E. Ng, J, Bayansalduz, M. (2013). Revised Version of Sport Courage Scale for Children. (Spor Cesaret Ölçeğinin Çocuklar İçin Uyarlanması). Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies. 5(1), 321-330.

6. Konter, E. Ng, J. (2012). Development of Sport Courage Scale (Spor Cesaret Ölçeğinin Geliştirilmesi). Journal of Human Kinetics. 33, 139-147.

7. Konter, E. (2012). Leadership Power Perception of Soccer Coaches and Soccer Players According to Their Education (Futbol Antrenörleri ve Futbolcuların Eğitim Düzeylerine Göre Güç Algıları), Journal of Human Kinetics. 34, 139-146.

8. Konter, E. Bayansalduz, M. (2012). Nonverbal Intelligence of Soccer Players: playing positions and lining ups in soccer (Futbolcuların Sözsüz Zekaları: Futbolda Diziliş ve Pozisyonlar). Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies. In publication process.

9. Konter, E. Toros, T.. (2012). Nonverbal Intelligence of Soccer Players According to their injury, received yellow and red cards (Futbolcuların Sakatlık, Sarı ve Kırmızı Kartlarına Göre Sözsüz Zekaları). Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies. 4(4), 1961-1968.

10. Konter, E. Toros, T.. (2012). Courage of Soccer Players and their Playing Positions (Futbolcuların Pozisyonlarına Göre Cesaretleri). Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies. 4(4), 1997-2006.

11. Konter. E. (2011). Leadership Power Perception of Amateur And Professional Soccer Coaches and Players According to Their Marital Status (Amatör ve Profesyonel Futbol Antrenörleri ve Oyuncularının Bekar ve Evli Olmalarına Göre Liderlik Gücü Algıları). Biology of Sport, 28, 279-285.

12. Konter, E. (2010). Leadership Power Perception of Amateur and Professional Soccer Coaches and Players According to Their Belief in Good Luck or Not (Amatör ve Profesyonel Futbol Antrenörleri ve Oyuncularının Şans ve Şanssızlık İnançlarına Göre Liderlik Gücü Algıları). Collegium Antropologicum, 34(3), 1001-1008.

13. Konter, E. (2010). Nonverbal Intelligence of Soccer Players According to Their Level of Play (Futbolcuların Oyun Düzeylerine Göre Sözsüz Zekaları). Procedia, Social and Behavioral Sciences, Elsevier.

14. Konter, E. Yurdabakan, İ. (2010). Nonverbal Intelligence of Soccer Players According to Their Age, Gender and Educational Level (Futbolcuların Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Düzeylerine Göre Sözsüz Zekaları). Procedia, Social and Behavioral Sciences, Elsevier.

15. Konter, E. Yurdabakan, İ. (2010). Validity and Reliability of the Test of Nonverbal Intelligence-2 (TONI-2) for Soccer Players in Turkey (Futbolcular için Sözsüz Zeka Testi-2’ nin  Geçerlilik ve Güvernirliliği-Türkiye). International Journal of Sport Science and Engineering, 04(01), 003-014.

16. Konter, E. (2009). Towards Adaptation of Self and Other Versions of the Revised Power in Soccer Questionnaire for Turkey (Futbol Liderlik Gücü Algısı Kendi ve Diğer Versiyonlarının Türkiye’ye Uyarlanmasına  Doğru).  European Sport Management Quarterly, 9, 3, 311-332.

17. Konter, E. (2009). Perceptıons of Soccer Players About Leadershıp Powers Accordıng To Theır Level of Play (Futbolcuların Oyun Düzeylerine Göre Liderlik Gücü Algıları). Journal of Social Behavior and Personality, 37(4), 503-512.

18. Konter, E. (2009). Leadership Power Perception of Amateur and Professional Soccer Coaches According According to Their Success (Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Başarılarına Göre Liderlik Gücü Algıları). Personality, Motivation, Sport, 14, National Sports Academy, Sofia, Bulgaria.

19. Konter, E. (2009). Development of A Soccer Psychological Skills Scale-16  (SPSS-16). (Futbol Psikolojik Beceriler Ölçeği-16’nın Geliştirilmesi). Personality, Motivation, Sport, 14, National Sports Academy, Sofia, Bulgaria.

20. Konter, E. (2009). Leadership Power Perception of Amateur and Professional Soccer Players According to Being and Not Being a Team Captain (Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Kaptan Olup Olmamalarına Göre Liderlik Gücü Algıları). Bulgarian Journal of Psychology, 1, 2, 199-214

21. Konter, E. Hankin, T. (2008). Multi-dimensional-Interactional Model of Sport Performance with the Soccer Example: A Dialectical Approach (Diyalektik Yaklaşım ve Futbol Örneğiyle Çok Boyutlu Etkileşimsel Spor Performans Modeli).  Soccer and Tennis, 12, National Sports Academy, Sofia, Bulgaria, 34-51.

22. Konter, E. (2008). Towards Adaptation of Self and Other Versions of Leadership Power in Sport Questionnaires for Turkey (Spor Liderlik Gücü Ölçekleri Kendi ve Diğer Versiyonlarının Türkiyeye Uyarlanmasına Doğru). Personality, Motivation, Sport, 13, National Sports Academy, Sofia, Bulgaria.

23. Konter, E. (2008). Leadership Power of Soccer Coaches and Players According to Being Professional and Amateur (Futbol Antrenörleri ve Oyuncularının Amatör ve Profesyonel Olmalarına Göre Liderlik Gücü Algıları). Personality, Motivation, Sport, 13, National Sports Academy, Sofia, Bulgaria.

24. Konter, E. (2008). Towards Adaptation of Self and Other Versions of Leadership Power in Soccer Questionnaires for Turkey (Liderlik Gücü Ölçekleri Kendi ve Diğer Versiyonlarının Türkiyedeki Futbola Uyarlanmasına Doğru).. Soccer and Tennis, 11, National Sports Academy, Sofia, Bulgaria.

25. Konter, E. (2008). Leadership Power Perception of Soccer Coaches and Players According to Their Age Groups (Futbol Antrenörleri ve Oyuncularının Yaş Gruplarına Göre Liderlik Gücü Algıları). Soccer and Tennis, 11, National Sports Academy, Sofia, Bulgaria.

26. Konter, E. (2008). Adaptation of Self and Other Versions of Revised Power in Soccer Questionnaire (RPSQ) for Turkish Culture (Tekrar Düzenlenmiş Futbol Liderlik Gücü Algısı Ölçekleri Kendi ve Diğer Versiyonlarının Türk Kültürüne Uyarlanması).  Proceedings of the Science and Football, IV, Routledge, London.

27. Konter, E. Karabulut, G. (2008). Perception of Leadership Power of Coaches and Athletes According to Their Years of Experience (Futbol Antrenörleri ve Oyuncularının Deneyim Yıllarına Göre Liderlik Gücü Algıları).  Proceedings of the International Conference on Educational Sciences, Famagusta,  Cyprus.

 

 B) Ulusal Yayınlar

1. Konter, E. (2009). Antrenörlerin ve Sporcuların Yaş Gruplarına Göre Liderlik Gücü Algıları Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (31), 61-68.

2. Konter, E. (2009). Futbol Antrenörlerinin Maç Deneyim Sayılarına Göre Liderlik Gücü Algıları, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14, 1, 17-24.

3. Konter, E. (2008). Profesyonel Futbolcuların Ulusal Takımlarda Oynama Sayılarına Göre Liderlik Gücü Algıları, Spormetre, 6, 2, 81-86.

4. Konter, E. (2007). Profesyonel Futbolcuların Milli Takımlarda Oynama Düzeylerine Göre Psikolojik Becerilerinin Araştırılması, Spor Hekimliği Dergisi.

5. Konter, E. (2007). Profesyonel Futbolcuların Takım Arkadaşlarıyla İlişki Düzeylerine Göre Psikolojik Becerilerinin Araştırılması, Spor Hekimliği Dergisi.

6. Konter, E. (2007). Antrenörlerin ve Sporcuların Cinsiyetlerine Göre Liderlik Gücü Algıları.  Spormetre,  5 (2), 85-90.

7. Konter, E. (2006), “Felsefi Psikoloji Bağlamında Antrenörlük Tipleri: Yeni Bir Öneriye Doğru”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11 (3), 15-22.

8. Konter, E., (2005). Antrenörlerin ve Sporcuların Takım ve Bireysel Sporlara Katılımlarına Göre Liderlik Gücü Algıları..  Spor Hekimliği Dergisi, 40 (2), 43-51.

9. Konter, E. (2005). Sportif Sorunlarla Başa Çıkma Becerileri Envanteri- 28’in Geçerliği ve Güvenilirliğinin Test Edilmesi.  Performans Dergisi, 11 (4), 7-14.

10. Konter. E., (2005). Profesyonel Futbolcuların Yaş Gruplarına Göre Psikolojik Becerilerinin Araştırılması.  Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10 (1), 17-24.

11. Konter, E. (2005). Bir Takımın Yükselişi ve Devrilişi. Tam Saha, T.F.F. Aylık Futbol Dergisi, Sayı 10, Istanbul.50-51.

12. Konter, E. (2005). Futbolda Duygusal Zeka ve Performans. Antrenörün Sesi Dergisi. Yıl: 13, Sayı: 30, Mart, .Sayfa: 8-9, Ankara.

13. Konter, E. (2005). Profesyonel Futbolcuların Oynadıkları Pozisyonlara Göre Psikolojik Becerilerinin Araştırılması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(23), 21-28.

14. Konter, E. (2004). Profesyonel futbolcuların Medeni Durumlarına Göre Psikolojik Becerilerinin Araştırılması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Gazi Journal of Physical Education and Sport Sciences, 40 (1), 25-34.

15. Konter. E., (2004). Profesyonel Futbolcuların Kaptan Olup-Olmamalarına Göre Psikolojik Becerilerinin Araştırılması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9 (1), 25-34.

16. Konter. E., (2003). Profesyonel Futbolcuların Sakat Olup-Olmamalarına Göre Durumluk Kaygılarının Araştırılması. Spor Hekimliği Dergisi, 38 (2), 59-67.

17. Konter, E., (2003). Profesyonel Futbolcuların Yaş Gruplarının, Durumluk Kaygı Düzeylerine Etkisi.  Spor Hekimliği Dergisi, 38, 2.

18. Konter, E. Doğanay, A. (2002). Futbolcuların Amatör-Profesyonel Olmalarına Göre Bazı Psikolojik Becerilerin Analizi.  Spor Hekimliği Dergisi, 37(2), 41-49.

19. Konter, E. Doğanay, A., (2002). Futbolcuların Cinsiyetlerine Göre Bazı Psikolojik Becerilerin Analizi.  Spor Hekimliği Dergisi, 37, 4, 131-138

20. Konter, E., (1997). Profesyonel Futbolcuların Profesyonellik Sürelerinin, Durumluk Kaygıları Üzerine Etkisi.  Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2), 13-23.

21. Konter. E., (1996). Profesyonel Futbolcuların Durumluk Kaygı Puanları İle Maçı Deplasmanda Veya İçerde Oynamalarının Antrenörleri ve Teknik Direktörleri İle İlişkilerinde Anlamlı Farklılık Yaratıp Yaratmadığının İncelenmesi. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3 (3), 18-23.

05/2012-06/2012     Polonya Olimpik Milli Sporcuları ve Spor Psikologlarına danışmanlık     Polonya

Devam  Ediyor-2012     Bilardo Milli Takımı Spor Psikolojisi Danışmanı     Türkiye

2011-2009     Satranç Spor Psikolojisi Danışmanlığı     İzmir

2009-2008     Tenis Spor Psikolojisi Danışmanlığı     İzmir

2010-2008     Dokuz Eylül Üniv. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanlığı     İzmir

2009-2008     Dokuz Eylül Üniversitesi Futbol Takımı Antrenörlüğü     İzmir

Devam Ediyor-2007     Futbol Antrenörleri ve Futbolcular için Spor Psikolojisi Danışmanlığı     İzmir

07/2008-09/2008     Karşıyaka Futbol Kulübü Spor Psikolojisi Danışmanlığı      İzmir

08/2007-11/2007     Altay Futbol Kulübü Spor Psikolojisi Danışmanlığı     İzmir

Devam Ediyor-2004     Öğretim Üyesi: Dokuz Eylül Üniversitesinde verdiği dersler:     İzmir
-Spor ve Egzersiz Psikolojisi (Lisans ve Yüksek Lisans),
-Spor ve Egzersizde Psikolojik Danışma (Yüksek Lisans ve Doktora),
-Spor ve Egzersizde Motivasyon (Yüksek Lisans ve Doktora),
-Hareket Eğitimi ve Oyun Öğretimi (Yüksek Lisans),
-Psiko-motor gelişim (Lisans ve Yüksek Lisans),
-Beceri Öğrenimi (Lisans ve Yüksek Lisans),
-Spor Pedagojisi (Lisans),
-Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi (Lisans),
-Futbol (Lisans).
-Etkili İletişim Becerileri (Lisans ve Doktora),
-Rehberlik (Lisans)

2007-2006     Akhisar Belediyespor Futbol Kulübü Spor Psikolojisi Danışmanlığı     Manisa

2006-2005     İzmirspor kulübü spor psikolojisi ve performans danışmanlığı     İzmir

2006-2005     Spor Psikolojisi Danışmanlığı     İzmir
Ege Bölgesi Galatasaray Spor Okulları.    

2006-2004     Spor Psikolojisinde Gazete Köşe Yazarlığı     İzmir
Akşam Gazetesi, Ege Spor.

2005-2006     Spor Psikolojisinde Gazete Köşe Yazarlığı     İstanbul
Cumhuriyet Gazetesi.

2005-2004     Spor Psikolojisi Danışmanlığı     İzmir
ERA Özel Psikolojik Danışma Merkezi.

2003      Central Washington University Erkek Futbol Takımı Antrenörlüğü     Ellensburg, WA, ABD

2003-2001     Beden Eğitimi ve Spor Okutmanlığı    İzmir
Dokuz Eylül Üniversitesinde.

2004-2000    Sporda Psikolojik Danışmanlık     İzmir
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık-Kültür-Spor Dairesi (SKS).

2003     Spor Psikolojisi ve Futbol Öğretim Üyeliği     İzmir
Futbolda Psikoloji ve Yüksek Performans Kursu,
İzmir Futbol Antrenörleri Derneği, Halkapınar.

2003-2002     Erkek Futbol Takım Antrenörlüğü     İzmir
Dokuz Eylül Üniversitesi

2000     Futbol Direktörlüğü     Seattle WA, ABD
Montlake Community Centre,  Seattle

2000     Futbol Antrenörlüğü, Capital Hill, Seattle     Seattle, WA, ABD

2000-1993     Öğretim Görevlisi     Adana
Çukurova Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
Dersler:Spor Psikolojisi, Motor Öğrenme,
Antrenman Bilgisi ve Futbol.

2000-1997     Profesyonel Futbol Takımları İçin Psikolojik Danışmanlık     Türkiye
(Denizlispor, Samsunspor, Adanademirspor, Hatayspor ve Malatyaspor).

1997     Futbol Antrenörlüğü. YMCA Yaz Okulları,  Athens     GA, ABD.

2005-1995     Futbol Federasyonu ve Futbol Antrenör Derneklerinin her düzeydeki antrenörlük kurslarında spor psikolojisi ve futbol konularında öğretim görevliliği.

1988-1986     Beden Eğitimi Öğretmenliği     Sivas
Sivas Anadolu Lisesi.

1988-1987     Askerlik Hizmeti: Piyade Asteğmen     stanbul
Muhabere Takım Komutanı

1 - Hangi Konularda Yardım Alınabilir ----- (Devamı için tıklayınız...)

     Spor kulüpleri, spor eğitimcileri, teknik direktör, antrenör ve sporcular, psikolojik hazırlıkla ilgili aşağıda belirtilen konularda yardım alabilirler;

*   Sporcuların psikolojik olarak güçlü ve geliştirmeleri gereken belirlenmesi, test ve ölçümlerinin yapılması, psikolojik özelliklerinin saptanması ve profillerinin çıkarılmsası,
*   Gevşeme becerileri,
*   Stresle başa çıkma beceresi,
*   Motivasyon yönetimi,
*   Zihinsel antreman / İmgeleme becerisi,
*   Kendi kendine konuşma ve olumlu düşünce kontrollerine ilişkin beceriler,
*   Dikkat ve konsantrasyon becerileri,
*   Kendine güven ve kendine güvenin yapılandırılmasına ilişkin beceriler,
*   Motivasyon yöntemi,
*   Hedef belirleme becerisi,
*   Doğru karar verme doğru karar vermenin geliştirlmesine ilişkişn beceriler,
*   Psiko-enerji yöntemi,
*   Bağlılık gösterme ve adanma,
*   Baskı altında doruk performansı başarma ve koruma becerisi,
*   Liderlik becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi,
*   İletişim becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi,
*   Antrenörlük psikolojisi,
*   Takım psikolojisi,
*   Profesyonellik eğitim öğretimi,
*   Seyirci ve taraftar psikolojisi,
*   Saldırganlık ve şiddetle başa çıkma,
*   Yorgunluk ve tükenmişlikle başa çıkma,
*   Bire bir, grup ve takımla yaşanılan performans ve başarı problemlerine özgü psikolojik danışma.

2 - Sporda Başarı Psikolojisi ----- (Devamı için tıklayınız...)

     Spor psikolojisinde bir çok araştırma; şampiyonalarda, turnuvalarda, liglerde ve olimpiyatlarda, birincilik ve şampiyonluk ekde etmiş olan sporcuların, hatta kazanma sonrası kazanma yaşamış olan yarışmacıların, başarılarını daha çok psikolojik hazırlıklarına bağladıklarını göstermiştir. Ayrıca, başarı ve yüksek performans psikolojiyle ilişkili olarak, spor psikolojisindeki teorik araştırmalar ve uygulamalar, aşağıda "BAŞARI PSİKOLJİSİ" nin baş harfleriyle verilen özelliklerin, sporcularda aranması, kazandırılması ve uygulama becerisi hale getirilmesi geretiğine işaret etmektedir.

B = Bütünüyle kendini zorlamadan kontrolde hissetme.
A = Aktivasyon, uyarılma veya yoğunlaşma düzeyini kontrol etme.
Ş = Şahsi disiplin gösterme.
A = Adanma ve bağlılık gösterme.
R = Rüya veya imgelerde olumlu olma.
I = İnanma ve kendine güven duyma.

P = Plan geliştirme ve planlama ile engellerin üstesinfen gelme.
S = Stresli koşullarda olumlu kalma. Simülasyon antremanı yapma.
İ = İstikrarlı olma.
K = Konsantrasyon. Konu yönelimli düşüncelere sahip olma. Kararlılık gösterme.
O = Optimizim. Olumlu bir şekilde yapılan sporla uğraşma.
L = Liderlik ve yönetme becerisi gösterme.
O = Olumlu mbenlik imajına sahip olma.
J = Jestler ve vücut dilinde olumlu olma.
İ = İstek ve başarı motivasyonu ortaya koyma.
S = Sevgi duyma ve yaptığından zevk alma.
İ = İçinde bulunulan koşulları yönetme disiplini gösterme ve imgeleme becerisi.

Devam Ediyor-2011     DOÇENTLİK:     Beden Eğitimi ve Spor Psikolojisi     İzmir

 

2011-2004     YRD. DOÇENTLİK :     Beden Eğitimi ve Spor Psikolojisi     İzmir
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi.

 

2005-2003     POST DOKTORA :     Misafir Öğretim Üyeliği ve Araştırma.     Ellensburg, WA, ABD
Central Washington University.
Makale Çalışması: Sporda Liderlik Gücü Ölçekleri

 

2002-1997     DOKTORA :     Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR)     Adana
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, Çukurova Üniversitesi.
Doktora Tezi: Profesyonel Futbolda Bazı Değişkenlere  Göre Psikolojik Becerilerin Araştırılması.
Not Ortalaması: 3.802 (4 üzerinden AA).
Doktora Programında Aldığı Dersler: Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Psikolojik Danışma Yöntemleri, Sağlık Psikolojisi,
Niteliksel Araştırma Yöntemleri, Öğrenme ve Motivasyon, Öğrenme ve Öğretme Stilleri, Düşünce Eğitimi-Araştırma ve Uygulama, Problem Odaklı Müdahale Yöntemleri, İleri Spor ve Egzersiz Psikolojisi, Spor Psikolojisinde Müdahale Stratejileri, Psikolojik Danışma Uygulamaları, Uygulamalı Eğitim İstatistiği

 

2000     SPOR PSİKOLOJİSİ YAZ PROGRAMI     CA, ABD
San Diego University For Integrative Studies, San Diego.
Programın Öğretim Elemanları; Bruce Ogilvie,  Robert Nideffer, Cristina Bortoni Versari, Walter   Rutherford, Sherry Newsham, Roy Nasby, James Sinclair, Hilse, P. Barbosa, Jerry Sherk, Kay Talley, Jon Cheleznik ve Richard Cooke

 

1996-1987     YÜKSEK LİSANS: Beden Eğitimi ve Spor Anabilimi Dalı     Adana
Çukurova Universitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Yüksek  Lisans Tezi: Profesyonel Futbolcuların Bazı Kişisel Değişkenlerinin Durumluk Kaygı Üzerine Etkileri ve  Durumluk Kaygının Takım İçi İlişkilere Etkisinin Araştırılması
Not Ortalaması: 84.93 (100 Üzerinden, BB).
Yüksek Lisansta Aldığı Dersler: 1997-1988     Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri,      İzmir
Enstitüsü Fonksiyonel Anatomi, Sistemler Fizyolojisi, İleri Antrenman Teorisi, Biyo-kimya, Spor Hekimliği, Genel Fizyoloji, Egzersiz Fizyolojisi, Biyo-mekanik, Temel Hukuk, Spor Hukuku, Antropometri, Spor Sosyolojisi, İstatistik, Gelişim Psikolojisi, Rehabilitasyon Tedavisi ve Masaj, Fizyolojide Araştırma Yöntemleri

 

1993-1991     LİSANS SONRASI EĞİTİM:  Spor Bilimleri.     İngiltere
The Nottingham Trent Universitesi (Nottingham Polytechnic)
Danışman.  Dr. Conrad Lodziak
Lisans Sonrası Eğitim Konuları: Spor Psikolojisi, İleri Futbol Antrenörlüğü I, İleri Futbol Antrenörlüğü II,  Motor Öğrenme, Spor Felsefesi, Sportif Performans Teorileri, Spor Sosyolojisi, Teorik Araştırma Yöntemleri, Öğretim Yöntemleri, Politika ve Spor.

 

1985-1981     LİSANS DİPLOMASI: Dokuz Eylül Üniversitesi     İzmir
Buca Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü.

 

1980-1978     LİSE DİPLOMASI: Eşrefpaşa  Lisesi     İzmir
Fen Bölümü.1978-1974     ORTAOKUL  DİPLOMASI: Eşrefaşa Ortaolulu     İzmir

 

1974-1968     İLKOKUL  DİPLOMASI: Tınaztepe İlkokulu     İzmir

PROF. DR. ERKUT KONTER

E-posta: erkut.konter@deu.edu.tr
Cep Telefonu: 0.533.4660120
Yabancı Dil: İngilizce (İleri Düzeyde)

Özgeçmiş için tıklayınız...

Click for resume...

Fotoğraf albümü için tıklayınız...

Click for photo galary...


www.erkutkonter.com / copyright 2013
Tüm hakları saklıdır. / All rights reserved.